Nabídka vodních dýmek

Vodní dýmka, slangově vodárna, farec, vodnice, šíša (v zemích západní Afriky taktéž nargila, v arabských zemích se používá název hookah), je zařízení používané ke kouření. Funguje na principu filtrace a ochlazování kouře přes vodní filtr. Místo původu není známé, předpokládá se ale, že ji vynalezli Peršané. Později se rozšířila do Arábie, na Střední východ, do Asie a do severní Afriky. Oblíbená je rovněž v Evropě a Severní Americe.

Jako kuřivo se ve vodní dýmce používá tabák smíšený s melasou a glycerinem, který je vlhký a mazlavý a při hoření silně dýmá. Tabák se dodává v mnoha příchutích. K zahřívání tabáku se používá kokosové uhlí, případně dřevěné. V nejzazším možném případě rychlo-zápalné dřevěné uhlí. Tyto samé uhlíky (Bez rychlozápalných směsí) se používají do kadidelnic a vonných lamp. Doba kouření je přímo úměrná výdrži uhlíků a hlavně intenzitě kouření. Jinak výdrž kokosového uhlí je okolo 120min a rychlozápalných uhlíků okolo 50-90 minut. Vodní dýmky mají několik modifikací.

 

A5+hookah-freak2A5+hookah-freakA5+AlFakherA5+pasty A5+shiazo